LASIK – Lazer Göz Ameliyatı

LASIK Göz Ameliyatı Nedir?

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ameliyatı, görmeyi iyileştirmek amacıyla lazerle yapılan refraktif cerrahi türüdür.

Bu işlemde gözün ön kısmındaki şeffaf tabaka olan korneayı yeniden şekillendirerek, gözün odaklanma işlevi tekrar kazandırılır.

Randevu Oluştur
person_outline
Fill out this field
call
Fill out this field
mail_outline
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Select an option

Lasik Ameliyatı Neden Yapılır?

Bu Lazer ameliyatı, gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen ve uygun sağlık koşullarına sahip olan kişilere yapılır. LASIK, görmeyi netleştirmek için korneanın şeklini değiştirir.
Lasik ameliyatı, aşağıdaki görme bozuklukları için doğru tercih olabilir.

● Yakını göremeyen kişiler (Hipermetroplar),
● Uzağı görememe sorunu olan kişiler (Miyoplar),
● Astigmat rahatsızlığı olan kişiler,

Bu konuda göz doktorunuz sizin için en doğru cerrahi yöntemi belirleyecektir.

Lasik Göz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

LASIK göz ameliyatı prosedürü sırasında, cerrahi bir bıçak veya femtosaniye lazer kullanarak korneada ince bir flep oluşturur.
Daha sonra flep kaldırılır ve altta yatan kornea ikinci bir lazer kullanılarak yeniden şekillendirilir. En son flep yerine yerleştirilir ve kornea doğal olarak iyileşmeye bırakılır.
Ameliyat bittikten sonra, gözlerde birkaç saat sürecek bir ağrı ve kızarıklık durumu olabilir. Bu durum geçici ve normal bir süreçtir.
Bununla birlikte, LASIK ameliyatı herkes için uygun değildir ve potansiyel adaylar, prosedür için iyi bir aday olup olmadıklarını belirlemek için bir göz doktoruna danışmalıdır.

PRK Lazer
PRK (fotorefraktif keratektomi), gözün korneasını yeniden şekillendirmek için bir excimer lazer kullanan bir lazer göz ameliyatı türüdür. Bu prosedür miyopluk (yakını görememe), hipermetropluk (uzağı görememe) ve astigmatlık gibi kırılma kusurlarını düzeltmek için kullanılır.

PRK Lazer işlemi sırasında cerrah, küçük bir alet veya lazer kullanarak korneanın en dış tabakasını (epitel) çıkarır. Ardından, az miktarda doku çıkararak korneayı yeniden şekillendirmek için excimer lazer kullanılır. Çıkarılan doku miktarı kırma kusurunun derecesine ve ihtiyaç duyulan düzeltme miktarına bağlıdır. Son olarak, iyileşirken korneayı korumak için göze yumuşak bir kontakt lens yerleştirilir.

PRK, başka bir lazer göz ameliyatı türü olan LASIK’e (Lazer Destekli in situ Keratomileusis) bir alternatif olarak kabul edilir. Hem PRK hem de LASIK benzer sonuçlar elde edebilirken, PRK genellikle daha ince korneaları olan veya LASIK ile ilişkili belirli komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olabilecek hastalar için önerilir. PRK ayrıca LASIK’e kıyasla daha uzun bir iyileşme süresine sahiptir.

SMILE Lazer
SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) Lazer miyopluk, uzağı görememe ve astigmatizm gibi görme sorunlarını düzeltmek için kullanılan bir lazer göz ameliyatı türüdür.

SMILE göz ameliyatı sırasında, kornea içinde küçük, lens şeklinde bir doku parçası (lentikül olarak adlandırılır) oluşturmak için bir lazer kullanılır. Daha sonra korneada küçük bir kesi yapılır ve lentikül bu kesiden çıkarılır. Bu, korneayı yeniden şekillendirerek hastanın görüşünü düzeltir.

SMILE göz ameliyatı, korneada yalnızca küçük bir kesi oluşturmayı içerdiğinden minimal invaziv bir prosedür olarak kabul edilir. Bu, LASIK gibi diğer lazer göz ameliyatı türlerine kıyasla daha hızlı iyileşme sürelerine ve daha az rahatsızlığa yol açabilir. Bununla birlikte, SMILE herkes için uygun değildir ve bir hastanın özel durumu için en iyi seçenek olup olmadığını yalnızca bir göz doktoru belirleyebilir.

 

Lazer Ameliyatı

Lasik ile No-Touch farkı nedir?

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ve “No-touch” ameliyatlarının her ikisi de görme sorunlarını düzeltmek için kullanılan göz ameliyatlarıdır, ancak teknikleri açısından farklılık gösterirler.

LASIK ameliyatı, görmeyi iyileştirmek amacıyla gözün saydam ön kısmı olan korneayı yeniden şekillendirmek için bir lazer kullanılmasını içerir. İşlem sırasında mikrokeratom veya femtosaniye lazer kullanılarak kornea yüzeyinde küçük bir flep oluşturulur. Daha sonra flep kaldırılır ve yeniden şekillendirmek için korneadan az miktarda doku çıkarmak için bir lazer kullanılır. Flep daha sonra yeniden konumlandırılır ve iyileşmeye bırakılır.

Buna karşılık, TransPRK (Trans-Epitelyal Fotorefraktif Keratektomi) olarak da bilinen “No-touch” ameliyatı, kornea üzerinde bir flep oluşturmayı içermez. Bunun yerine lazer, epitel (korneayı kaplayan ince hücre tabakası) dahil olmak üzere korneanın dış tabakasını çıkarmak için kullanılır ve ardından görmeyi düzeltmek için korneayı yeniden şekillendirir. Prosedür, bıçak veya başka bir cerrahi alet kullanılmadan tamamen lazerle yapılır.

Bununla birlikte, “No-touch” ameliyatı, LASIK ameliyatına kıyasla daha uzun bir iyileşme süresi ve daha fazla rahatsızlıkla ilişkilendirilebilir. Ayrıca daha yüksek derecelerde miyopluk veya astigmatizmanın düzeltilmesinde daha az etkili olabilir.

Sonuç olarak, LASIK ve “No-touch” ameliyatı arasındaki seçim, bireyin kendine özgü göz anatomisi, görme ihtiyaçları ve kişisel tercihleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Hangi prosedürün sizin için doğru olduğunu belirlemek için deneyimli bir göz cerrahına danışmanız önemlidir.

Lasik ile PRK farkı nedir?

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ve PRK (Photorefractive Keratectomy) miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizm gibi görme sorunlarını düzeltmek için kullanılan her iki lazer göz ameliyatı türüdür. Her iki prosedür de korneayı yeniden şekillendirmek için bir lazer kullanımını içermesine rağmen, iki ameliyat arasında birkaç önemli fark vardır.

Prosedür: LASIK’te bir mikrokeratom veya femtosaniye lazer kullanılarak kornea yüzeyinde bir flep oluşturulur ve altta yatan kornea lazerle yeniden şekillendirilir. Flep daha sonra tedavi edilen alan üzerinde yeniden konumlandırılır. PRK’da, korneanın yüzey tabakası (epitel) çıkarılır ve altta yatan kornea bir lazerle yeniden şekillendirilir. Epitel zaman içinde yenilenecektir.

İyileşme süresi: LASIK tipik olarak PRK’dan daha kısa bir iyileşme süresine sahiptir çünkü LASIK’te oluşturulan flep doğal bir bandaj görevi görür ve tedavi edilen bölgenin korunmasına yardımcı olur. PRK’da, epitelin tedavi edilen alan üzerinde yeniden büyümesi için zamana ihtiyacı vardır, bu da birkaç gün ila bir hafta sürebilir.

İyileşme sırasında rahatsızlık: Hem LASIK hem de PRK iyileşme sırasında bir miktar rahatsızlık içerirken, PRK hastaları korneanın yüzey tabakasının iyileşmesi gerektiğinden daha fazla rahatsızlık ve daha uzun iyileşme süresi yaşama eğilimindedir.

Uygunluk: LASIK genellikle daha kalın bir korneaya sahip hastalar için daha uygun kabul edilirken, PRK daha ince korneaları veya diğer kornea anormallikleri olan hastalar için daha iyi bir seçenek olabilir

Uzun vadeli sonuçlar: Hem LASIK hem de PRK, görmeyi düzeltme açısından benzer uzun vadeli sonuçlara sahiptir. Bununla birlikte, LASIK, flep ile ilgili sorunlar gibi belirli komplikasyonların gelişme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilirken, PRK korneal bulanıklık gelişme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Özetle, hem LASIK hem de PRK görme sorunlarını düzeltmede etkili olmakla birlikte, prosedür, iyileşme süresi, rahatsızlık, uygunluk ve potansiyel komplikasyonlar açısından farklılık gösterirler. Özel durumunuz için hangi prosedürün en iyisi olduğunu belirlemek için bir göz doktoruna danışmanız önemlidir.

Lasik Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

LASIK ameliyatı hızlı ve ağrısız bir işlemdir ve genellikle göz başına 10-15 dakika sürer.
Yüksek bir başarı oranına sahiptir ve çoğu hasta işlemden hemen sonra görmelerinde önemli bir iyileşme yaşar.
Bununla birlikte, gerçek süre vakanın karmaşıklığı, cerrahın tekniği ve hastanın bireysel ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Hazırlık ve bakım sonrası süreç de ek zaman alabilir. Başarılı bir sonuç için prosedürün ayrıntılarını cerrahınızla görüşmeniz ve talimatlarını dikkatle takip etmeniz önemlidir.

LASIK Göz Ameliyatı Sonrası Neler Dikkat Edilmeli?

Ameliyat sonrası doktorunuzun verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, göze baskı uygulanmamalı ve önerilen süre boyunca su ile temas ettirilmemelidir.

Lazer Ameliyatı Sonrası Katarakt Ameliyatı Olunabilir mi?

Evet, lazer göz tedavisi gördükten sonra katarakt ameliyatı olmak mümkündür. LASIK, PRK veya SMILE ameliyatı gibi lazerli göz tedavileri, gözlerdeki miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizm gibi kırılma hatalarını düzeltmek için kullanılır. Bu prosedürler görüşü iyileştirmek için korneayı yeniden şekillendirir.

Katarakt ameliyatı ise gözün bulanık doğal lensinin çıkarılmasını ve yerine yapay bir lens implantının yerleştirilmesini içerir. Daha önce lazer tedavisi uygulanmış olması katarakt ameliyatının yapılmasını engellemez, ancak implante edilebilecek göz içi lens türünü etkileyebilir.

Göz doktorunuz gözlerinizi değerlendirecek ve daha önce geçirmiş olabileceğiniz herhangi bir lazer tedavisini dikkate alarak sizin için en iyi tedavi yöntemini belirleyecektir. Katarakt ameliyatı geçirmeden önce göz doktorunuzla daha önce geçirdiğiniz göz ameliyatları veya tedavileri hakkında görüşmeniz önemlidir.

Lasik Kaç Günde İyileşir?

Göz çizdirme ameliyatından sonra iyileşme süresi kişiye ve geçirdiği ameliyatın türüne göre değişebilir. Ancak genel olarak çoğu insan aşağıdaki iyileşme sürecini yaşamayı bekleyebilir:

● Ameliyattan hemen sonra, gözleriniz rahatsız veya pütürlü hissedebilir ve bir miktar bulanık görme yaşayabilirsiniz. Bu normaldir ve birkaç saat içinde azalacaktır.
● Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün hafif ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz ve gözleriniz ışığa karşı hassas olabilir. Doktorunuz bu semptomları azaltmaya yardımcı olmak için göz damlası reçete edebilir.
● Önümüzdeki birkaç hafta içinde görüşünüz kademeli olarak iyileşecektir, ancak görüşünüzün tamamen stabilize olması birkaç ay sürebilir.
● İyileşme dönemi boyunca doktorunuzun talimatlarına dikkatle uymalısınız; bu talimatlar arasında göz damlası kullanmak, belirli aktivitelerden kaçınmak ve takip randevularına katılmak yer alabilir.
Genel olarak, göz lazer ameliyatından sonraki iyileşme süresi genellikle nispeten kısadır ve çoğu kişi ameliyattan sonraki birkaç gün ila bir hafta içinde normal faaliyetlerine dönebilir. Bununla birlikte, doktorunuzun talimatlarını dikkatle takip etmeniz ve iyileşme sürecinde olağandışı semptomları veya endişeleri bildirmeniz önemlidir.

Lasik Sonrası Tekrar Gözlük Kullanılır mı?

LASIK ameliyatı gözlük veya kontakt lenslere olan bağımlılığınızı büyük ölçüde azaltabilir ve birçok durumda düzeltici gözlük ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, LASIK ameliyatından sonra bir daha asla gözlük takmanıza gerek kalmayacağının garantisi olmadığını unutmamak önemlidir.

LASIK yakın görüşlülük, uzak görüşlülük ve astigmatizm gibi çok çeşitli kırma kusurlarını düzeltebilirken, ameliyatın sonuçları kırma kusurunuzun ciddiyeti, yaşınız, korneanızın şekli ve kalınlığı ve cerrahın becerisi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı durumlarda, özellikle yaşlandıkça ve gözleri doğal değişikliklere uğradıkça, insanların LASIK’ten sonra da gözlük veya kontak kullanmaları gerekebilir. Bununla birlikte, LASIK’ten sonra gözlük için gereken reçete genellikle ameliyat öncesine göre çok daha düşüktür ve birçok kişi uzun yıllar hatta süresiz olarak düzeltici gözlük kullanmadan yaşayabilir.

LASIK ameliyatının sonuçları hakkında gerçekçi beklentilere sahip olmak ve prosedüre girmeden önce cerrahınızla olabilecek endişelerinizi görüşmek önemlidir. Cerrahınız, bireysel koşullarınıza göre potansiyel sonuçlarınız hakkında size daha kişiselleştirilmiş bir değerlendirme sunabilir.

Lasik Ameliyatı

Lasik Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Lasik ameliyatı yapılması için hastada aşağıdaki kriterler aranır:.
● Hastanın 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
● Lasik yapılması için hastanın stabil bir göz numarasına sahip olması gerekir.
● Lazer işleminin yapılması için korneanın yeterli kalınlıkta olması gerekmektedir.
● Hastanın hamilelik veya emzirme gibi durumunun olmaması gerekir.
Tüm bu kriterlerin yanı sıra, kapsamlı bir göz muayenesinden sonra hastanın lazer işlemine uygun olup olmadığına karar verilir.

Lasik Güvenli mi?

Her ameliyatta olduğu gibi, komplikasyonlar görülmesi olası bir durumdur. Lasik göz ameliyatı başarısı kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavidir.
LASIK ameliyatının başarısı, hastanın göz yapısına, cerrahın uzmanlığına ve kullanılan teknoloji dahil bir çok faktöre bağlıdır.

Lasik Göz Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi bu operasyonunda ameliyattan sonra görülebilecek bazı komplikasyonları vardır. Bunlar:

  • Kuru göz: Bazı hastalarda operasyon sonunda gözlerde kuruluk, kaşıntı ve rahatsızlık hissi yaşanabilir. Bu geçici bir süreç olup göz damlaları ile tedavi edilebilir. Bu yüzden biz LaserPrimeCare öneriyoruz.
  • Görme değişiklikleri: Yine bazı hastalarda, görüşte parlama, harelenme veya gece görmede zorluklar yaşayabilir. Bu yüzden ileri derece teknolojileri kullanarak, wavefront denilen analizlerle bu yan etkiler günümüzde azaltılmaktadır.
  • Enfeksiyon: Her ameliyat gibi LASIK de küçük bir enfeksiyon riski taşır ve bu risk genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Femtosaniye laser yani bıçaksız Lasik yöntemi ile enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır.
  • İnflamasyon: Aşırı duyarlılık nedenli flap altında immun reaksiyonlar görülebilir, tedavisinde flap yıkama veya kortikosteroid tedavisi uygulanır.
    Bu tedavinin uygun olup olmadığını anlamak için Lasik göz ameliyatının potansiyel risklerini ve faydalarını göz cerrahınız ile konuşmanız önemlidir.

LASIK Göz Ameliyatı Acıtır mı?

Hastaların en çok merak ettiğin konulardan birisi de Lasik operasyonunun acı verip vermediğidir. İşlem ortalama 10-15 dakika arasında sürer ve göz de hiç bir acı hissedilmez.
İşlem lokal anestezi ile yapılır. İşlem sırasında gözde biraz baskı hissedilebilir ancak herhangi bir ağrı hissedilmez.
Ameliyattan sonra gözlerde hafif kaşıntı veya yanma hissi olması normal bir durumdur. Bu his çok kısa sürede geçecektir.

2. Kez lazer olunabilir mi?

Bazı hastalarda ilk LASIK işleminden sonra kırılma hataları yaşanabilir ve bu da optimumdan daha az görmeye neden olabilir.
Bu gibi durumlarda, kalan görme sorunlarını düzeltmek için ikinci bir LASIK ameliyatı önerilebilir. Bu prosedür tipik olarak ilk LASIK ameliyatından birkaç ay sonra, göz tamamen iyileştikten sonra gerçekleştirilir.

LASIK Göz Ameliyatının Sonuçlarını Ne Zaman Göreceğim?

Lasik göz ameliyatından hemen sonra görme probleminizin düzelmesi gerekir. Başlangıçta görüşünüzde muhtemel bir bulanıklık olsa da, ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde normalleşmeye başlaması gerekir.
İşlemden sonra gözlerinizde batma, kumlu görme veya ışığa karşı hassasiyet olması normaldir.

Lasik Göz Ameliyatı Fiyatları

LASIK ameliyatının fiyatı, kullanılan teknolojiye, hastanın durumuna, hastanenin konumuna ve cerrahın deneyimine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Sağlık beklemeye gelmez!
Sizi arayalım

Hastalığınız, tedavi yöntemlerimiz ve merak ettiğiniz diğer tüm konular ile ilgili bizimle iletişime geçebilir, yukarıda yer alan online randevu talep formumuz üzerinden randevu alabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.
Swiss Vision Group